skip to Main Content
BKMUN (MODEL UNITED NATIONS) (17-20 Mayıs 2018)
Genç delege ve elçi adaylarımız, akademik araştırma becerilerini geliştirerek uluslararası bilgiler edinip, Birleşmiş Milletler' in gündem maddesinde yer alan konulara çözüm üreterek eşsiz bir deneyim kazandılar. Katılımcı öğrencilerimiz diplomasiyle yoğun ve sürekli bir ilişki içinde yaşamalarını hedefleyip, hitap, üslup ve sunum yetilerini pekiştirdiler.
Bkmun Etkinlik 2018 (10)
Back To Top
Ara