skip to Main Content
FPSPI - ULUSLARARASI GELECEĞE YÖNELİK PROBLEM ÇÖZME PROGRAMI (2018)
Bu program ile öğrencilerimizde küresel problemler için çözüm üretmek adına ileriye doğru bakmalarının yanı sıra; zaman yönetimi, öz kontrol, liderlik, sosyalleşme becerileri, teknoloji kullanımı, daha geniş zorlayıcı ve ilgi çekici akademik deneyim ve problem çözme teknikleri gelişmektedir.
Fspspi (1)
Back To Top
Ara